Kancelaria notarialna

Janusz Armada

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.30 do 15.30

inne godziny możliwe po uprzednim uzgodnieniu

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne
  • sporządza poświadczenia
  • dostarcza oświadczenia
  • spisuje protokoły
  • sporządza protesty weksli i czeków
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów